Jisas Film long Uripiv Lanwis

Stori blong Jisas we i folem Gud Nius we Luk i Raetem long Uripiv lanwis blong Vanuatu.

Daonlodem mo serem long ol fren blong yu.

  (825MB)