Jisas Film long Nguna Lanwis

Stori blong Jisas we i folem Gud Nius we Luk i Raetem long Nguna lanwis blong Vanuatu.

Daonlodem mo serem long ol fren blong yu.

Daonlod   (825MB)