Jisas Film long Nafe

Stori blong Jisas we i folem Gud Nius we Luk i Raetem long Nafe lanwis blong Vanuatu.

Daonlodem mo serem long ol fren blong yu.

Daonlod   (502MB)