Jisas Film long Lewo

Stori blong Jisas we i folem Gud Nius we Luk i Raetem long Lewo lanwis blong Vanuatu.

Daonlodem mo serem long ol fren blong yu.

  (824MB)